Sådan er Ungdomspræsteriet organiseret

Ungdomspræsten er ansat i den danske folkekirke, som lokalfinansieret funktionspræst. Lokalfinancieret betyder, at alle udgifter bliver betalt af Vejle Provsti, som består af 27 sogne i og omkring Vejle. Vejle Provsti er en del af Haderslev Stift og dækker et område der næsten svarer til Vejle Kommune (undtagen Give-området, som hører til Ribe Stift). Det vil sige at Ungdoms-
præsteriet Vejle, dækker et stort område med både by og landzoner.


Forretningsudvalget er nærmeste ledelse (FU)

FU består af 8 repræsentanter, incl. formanden for repræsentantskabet.

  • 4 lægfolk (meninghedsrådsmedlemmer (MR)), der vælges i året efter menighedsrådsvalg
  • 3 præster, der vælges i det 3. år efter menighedsrådsvalg
  • Provsten og den(de) lønnede medarbejder(e) er tilforordnede i FU.

 

Medlemmer af FU

Formand:

Martin Bonde Eriksenpræst i Ødsted-Jerlev, mber@km.dk, 75 86 51 40

Kasserer:

Gert Kobbelgaard, MR i Smidstrup-Skærup, geko@fvst.dk , 75 86 00 74

Øvrige udvalgsmedlemmer

Annette Ravn Sørensen, MR i Bredballe, kaptajn2@email.dk

Erik Røjkjær Christensen, præst i Gårslev, erc@km.dk

Rikke Ravn, MR i Bredsten, rikkeand75@hotmail.com

Bente Rosenkrants, MR Smidstrup-Skærup, bh70@km.dk

Vibeke Tygesen, MR i Jelling, vibeketygesen@jellingnet.dk

Katrine Papsø, præst i Øster Starup, kpa@km.dk 

 

Repræsentantskabet er øverste beslutningsforum

Repræsentantskabet består af en lægmand fra hvert af de deltag-
ende menighedsråd, samt en præst fra hvert sogn. Formanden for Repræsentantskabet er født formand for Forretningsudvalget. Forretningsudvalget vælges blandt Repræsentantskabets medlemmer
i følge vedtægterne.