Skip to content

Arbejder du med unge

Er du underviser eller elev på en ungdoms-uddannelse?

Så kan du bruge ungdomspræsten i forskellige sammenhænge:

Til underviseren

Vi vil gerne sættes i spil i forhold til debatoplæg eller undervisning indenfor religion, etik, dannelse på ungdomsuddannelserne. Men kigger også gerne forbi til et uforpligtende møde om en idé, eller en præsentation overfor eleverne af vores arbejde og formål.

Til dine elever

Brug os gerne, når dine elever skriver opgave, eller arbejder med et emne, hvor du tror, vi kan bidrage med et synspunkt eller viden. Skriv en mail, sms eller fb-besked, og vi svarer hurtigst muligt.
Gode links, eleverne kan bruge, når de skriver opgave om etik og religion:

Er du præst i folkekirken, frikirke, valgmenighed, andet trossamfund?

Vores opgave er, at understøtte præsternes arbejde med ungemålgruppen i Vejle Provsti.
Har du en idé til et arrangement, hvor unge, børn, voksne og forældre tilbydes at høre om Ungdomspræsteriets opgaver, netværksgrupper og arrangementer? Så vil vi meget gerne komme ud og fortælle om det.
Det kan også være et debatpanel, dialogmøde, deltagelse i konfirmand- undervisning eller anden form, hvor du tænker funktionen som ungdomspræst er en god vinkel.

Skole-Kirkesamarbejdet
Hvis du har brug for et samarbejde mellem skolen og kirken i dit lokalsamfund, er det en rigtig god ide at tage kontakt til vores Skole-Kirke-medarbejdere, der beskæftiger sig 100% med dette område. Dem finder du her: https://www.skole-kirke-vejle.dk/

Andre trossamfund
Vi har også en opgave i, at række ud over folkekirken, så vi sammen med andre kirkelige og religiøse ildsjæle kan arbejde for og med ungegruppen. Kontakt os, hvis du kan se en synergi i at arbejde sammen med Ungdomspræsteriet.

Arbejder du med unge i en eller anden sammenhæng?

Måske arbejder du på en efterskole, højskole, produktionsskole, anden ungeuddannelse, kommunalt tilbud eller ungdomsorganisation.

Hvis du gennem dit arbejde med unge, har overvejet at snakke med dem om tro og etik – eller livets store spørgsmål – er du meget velkommen til at tage kontakt. Det kan også være, at du selv har brug for sparring på den svære samtale med unge, deres mindset og syn på livet.

Konkrete emner
Men også de helt konkrete emner, som højtider, kirkelige gerninger, ungdoms- præstens arbejde, folkekirkens nødvendighed eller ej, afholdelse af gudstjenester for unge med mere, kommer vi gerne ud at huset med.

Kontakt os