Skip to content

vores bagland

Sådan er Ungdomspræsteriet
organiseret

Ungdomspræsten i Vejle er ansat i den danske folkekirke, som lokalfinansieret funktionspræst sammen med en
kirke-kulturmedarbejder. At være lokalfinansieret betyder, at alle udgifter bliver betalt af Vejle Provsti, som består af
26 sogne i og omkring Vejle. Vejle Provsti er en del af Haderslev Stift og dækker et område der næsten svarer til
Vejle Kommune (undtagen Give-området, som hører til Ribe Stift). Det betyder at Ungdomspræsteriet Vejle,
dækker et dejligt stort område med både by og landzoner.

 

Forretningsudvalget er nærmeste ledelse

Forretningsudvalget består af 6 repræsentanter, inkl. formanden for repræsentantskabet.
3 lægfolk (meninghedsrådsmedlemmer/MR), samt 3 præster.
Dertil 2 suppleanter der repræsenterer henholdsvis lægfolk og præster.
Valgperioden er 2 år.  Provsten i Vejle og de lønnede medarbejdere er tilforordnede i Forretningsudvalget.

 

Medlemmer af Forretningsudvalget (FU)

Formand
Anne Mette Ramsgaard Johansen,
præst i Grejs/Hornstrup, anmj@km.dk, 2082 4832

Kasserer
Gert Kobbelgaard,
adhoc MR i Hvejsel/Ildved, gkobbel@gmail.com, 7586 0074

Øvrige udvalgsmedlemmer

Annette Ravn Sørensen,
MR i Bredballe, kaptajn2@email.dk

Rikke Andersen Raun,
adhoc MR i Bredsten, rikkeand75@hotmail.com

Stine Preston,
MR i Smidstrup-Skærup, stinepreston3@gmail.com

Sarah Dedieu,
præst i Sct. Johannes Kirke, skd@km.dk

Suppleanter

Dorte Buelund,
præst i Mølholm Kirke, dbu@km.dk

Karin Nebel,
præst i Øster Starup Kirke, kaneb@km.dk


Repræsentantskabet er øverste beslutningsforum
Repræsentantskabet består af en lægmand fra hvert af de deltagende menighedsråd, samt en præst fra hvert sogn. Forretningsudvalget vælges blandt Repræsentantskabets medlemmer i følge vedtægterne.

Vedtægter

Vedtægter pr. 01.06.2023
Vedtægter pr. 20.03.2024

Referater fra Repræsentantskabsmøder

Ordinær Repræsentantskabsmøde 2013

Ordinær Repræsentantskabsmøde 2014

Ordinær Repræsentantskabsmøde 2015

Ordinær Repræsentantskabsmøde 2016

Ordinær Repræsentantskabsmøde 2017

Ordinær Repræsentantskabsmøde 2018

Ordinær Repræsentantskabsmøde 2019

Ordinær Repræsentantskabsmøde 2020

Ekstraordinær Repræsentantskabsmøde 2020

Ordinær Repræsentantskabsmøde 2021

Ordinær Repræsentantskabsmøde 2022

Formandens beretning 2022

Ordinær Repræsentantskabsmøde 2023

Ekstraordinær Repræsentantskabsmøde 2023

Ordinær Repræsentantskabsmøde 2024

Vil du vide mere om vores bagland eller har spørgsmål til vores virke, så kan du skrive, ringe eller sende sms til:
Formand Anne Mette Ramsgaard Johansen